Danmark har en af verdens stærkeste vandsektorer. Lad os sammen sætte kurs mod en bæredygtig vandsektor og gøre Danmark til et foregangsland for bæredygtige vand-, spildevands- og klimaløsninger med fokus på biodiversitet, ressourcer.

Prøv vores quiz og find ud af, hvor skarp du egentlig er på Danmarks vand.

Prøv quizzen her

Hvordan kan du hjælpe med at skabe en bedre og mere bæredygtig vandsektor?

Lokalpolitiker

Rent vand er centralt for vores samfunds eksistens, og derfor er der brug for dig til at sætte fokus på vandsektoren i kommunalt regi og lave meningsfulde reguleringer, der støtter op om en grøn vandsektor.

Læs mere her

Det siger borgerne

Undersøgelse viser, at danskerne gerne vil betale mere for rent drikkevand, rent badevand og sikre klimatilpasningsløsninger. Det underminerer forskellige regeringers påstande, at de med deres jagt på den laveste vandpris taler danskernes sag.

Læs mere her

Vandselskaberne skaber attraktive lokalområder

VANDSELSKABERNE skaber lokal vækst og skaber tryghed for borgerne gennem flotte, innovative og bæredygtige klimaløsninger, der løfter lokalområder og tager hensyn til biodiversitet, natur og dyreliv.​

Løsning:

På kort sigt skal udsatte områder sikres mod oversvømmelse. På lang sigt må kommunerne finde løsninger, der får vandværkerne til at investere og anvende den nyeste vandteknologi, som nedbringer CO2-udslip og drivhusgasser.

Path 29
Path 28

Vandselskaberne skaber sundt liv

VANDSELKSABERNE sikrer sundt liv, når vi renser spildevand og leverer rent drikkevand. Vi laver grundvandsbeskyttelse, der skaber rekreative åndehuller, hvor borgerne kan nyde naturen samtidig med at vi beskytter vores sårbare drikkevandsressource til kommende generationer. ​

Løsning:

Der skal udarbejdes en handlingsplan, der sikrer vores rene drikkevand, så det beskyttes mod sprøjtegifte inden det finder vej til vandhanerne.

Vandselskaberne leverer den grønne omstilling

VANDSELSKABERNE laver digitale, holistiske løsninger indenfor det samlede vandkredsløb. Processer er energieffektive og datastyret, og de nye løsninger understøtter den grønne omstilling og udviklingen af smarte, attraktive byer i Danmark. 

Løsning:

Støt op om vandsektorens klimamål med politisk handling. Her har vi blandt andet brug for fastsættelse af en grænseværdi for udledning af lattergas, blødgøring af drikkevand og genanvendelse af fosfor fra spildevand og slam.

Path 29

Det siger borgerne

Vand er et livsvilkår, og den politik, der føres ind for vandområdet, har store konsekvenser for den enkelte dansker. Vi har spurgt et panel med 1000 danskere om, hvad de synes, er vigtigst, når det kommer til vandselskabernes ydelser.

"Danskerne vil ikke gå på kompromis med vandkvaliteten"

Vandkvaliteten må ikke sættes over styr i jagten på lave vandpriser.
Læs mere her

"Danskerne prioriterer reduceringen af sundhedsskadelige stoffer højest"

Vandselskaberne skal sikre vand uden sundhedsskadelige stoffer.
Læs mere her

"Danskerne vil gerne betale mere for rent drikkevand"

56 pct. vil gerne betale mere end 100 kr. oveni for rent drikkevand.
Læs mere her

"Danskerne vil gerne betale mere for et rent vandmijø"

Vandmiljø og badevandskvaliteten ligger danskerne på sinde.
Læs mere her

"Danskerne vil gerne bosætte sig i klimatilpassede områder"

Tryghed betyder meget, når danskerne vælger, hvor de vil bo.
Læs mere her