Skovrejsning gavner folkesundheden i Svendborg

Snart får store og små borgere i Svendborg et sted, der inviterer til familieudflugt, løbe- eller vandreture eller en tur med mountainbiken.

Nyt skovområde i Svendborg
Snart får store og små borgere i Svendborg et nyt fristed med fuglefløjt og højt til himlen. Et sted der inviterer til familieudflugt, løbe- eller vandreture eller en tur med mountainbiken. For i disse år bliver der i udkanten af byen etableret en ny skov.

Nyt skovområde i Svendborg vedtaget

Skovrejsning sikrer fremtidens drikkevand
Ud over at gavne folkesundheden, så er skoven med til at sikre, at Svendborg også i fremtiden har rent og sundt drikkevand. Ved at plante en skov i området undgår man, at kildepladsen i området udsættes for forurening fra landbruget. Skovrejsningen bidrager desuden til den nationale målsætning om at fordoble det danske skovareal.
De mange formål med skovrejsningen har ifølge bestyrelsesformand Niels Christian Nielsen været afgørende for at etablere et samarbejde, der giver mening for alle parter.

”I planlægningen af skovrejsningen har vi haft fokus på at beskytte det rene drikkevand på en måde, der både er effektiv, langsigtet og positiv for lokalområdet,”siger bestyrelsesformand Niels Christian Nielsen, medlem af byrådet i Svendborg.

Grundvandsbeskyttelse med merværdi
Parterne bag projektet er Vand og Affald, Svendborg Kommune og Naturstyrelsen, som alle bidrager økonomisk til projektet.

”For forsyningen har det været afgørende at sikre Svendborgs drikkevand på lang sigt. Det er selvfølgelig ekstra positivt at projektet skaber rekreative områder for borgerne,” siger direktør Ole Steensberg Øgelund.

Frivillig jordfordeling hjælper processen på vej
Projektet er baseret på frivillig deltagelse fra lodsejernes side. Der er igangsat en jordfordeling med henblik på at finde byttejord til de lodsejere, der ønsker det. Jordfordelingen gennemføres via den nye statslige støtteordning om multifunktionel jordfordeling. Inden skovrejsningen igangsættes, involveres borgerne, således de får mulighed for indflydelse på udformningen af skoven. Parterne bag skovrejsningsprojektet forventer, at de første arealer kan erhverves i 2022.

Faktaboks

  • Skovrejsningen dækker op mod 540 hektar land svarende til 800 fodboldbaner.
  • Skovrejsningsprojektet forventes realiseret over en periode på 20 år.
  • Den økonomiske ramme er på godt 120 mio. kr.
  • Vand og Affald finansierer 50 pct. af jordens pris, Svendborg Kommune betaler 22 pct. og Naturstyrelsen finansierer 28 pct. Efter jorden er erhvervet, står Naturstyrelsen for anlæggelse og drift af skoven.