Vandselskaberne skaber attraktive lokalområder

Klimaforandringerne fører allerede i dag til mere ekstremt vejr, som vi bliver nødt til at sikre os mod. Oversvømmelser i private hustande, forårsaget af skybrud, kan skabe stor utryghed bland borgerne. Danva ønsker at klimasikre boligområder, og støtter dig som lokalpolitiker gennem en national pulje.

Det regner mere end nogensinde før, og det er et stort problem for os alle. Oversvømmede kloakker kan give dårlig badevandskvalitet, og store regnbørshændelser øger udledningen af næringsstoffer i vandet. Men det kan vi heldigvis komme til livs med klimatilpasningsløsninger! Problemet er bare, at vandselskaberne straffes for det. De får nemlig ikke dækket omkostningerne og er underlagt modsatrettede effektiviseringskrav.

Når et vandselskab investerer 100 mio. kr. i et klimaprojekt, kan de kun opkræve 80 mio. kr. hos kunderne gjorde DANVAs direktør Carl-Emil Larsen senest opmærksom på fra scenen på Klimafolkemødet i Middelfart i begyndelsen af september.

Carl-Emil Larsen er blandt andet utilfreds med, at der stilles effektiviseringskrav til nye anlægsprojekter, som har været konkurrenceudsat i udbud.

”DANVA og vandsektoren håber, der kan blive rettet op på disse problemer i forbindelse med forhandlingerne om en ny vandsektorlov, der fastsætter krav til den økonomiske regulering af vandsektoren,” sagde Carl-Emil Larsen.

Sådan kan du gøre en forskel for din kommune:


Har du brug for hjælp til hvad du kan gøre i dit lokalområde for at skabe attraktive lokalområder? Book en ekspert, så vi sammen kan skabe en bæredygtig vandsektor!

Flere kommuner som Københavns Kommune, Helsingør-, Køge-, Hillerød og Hørsholm Kommune har allerede investeret i analyser og løsninger som intelligent styring af kloaksystemer, regnbassiner, renoveringer af renseanlæg og separatkloakering.

Sammen kan vandselskaber og vandkunder løfte lokalområdet ved at sikre vandmiljøet. Det sker gennem klimatilpasningsløsninger, sikring mod oversvømmelse og overløb og flere individuelle løsninger.

KBJ.Full P9q5061
Mangler du et overblik over, hvordan vandsituationen ser ud i dit lokalområde, og hvor der mangler politisk handling? Så sætter vi dig gerne i kontakt med en ekspert, der kender udfordringerne lige præcis, hvor du bor.
Book en ekspert