Danskerne vil gerne betale mere for rent drikkevand

Det vil danskerne betale for en for en øget reduktion og håndtering af hhv. nitrat og pesticider såfremt lovfastsatte grænser allerede overholdes.

Majoriteten er villig til at betale for færre skadelige stoffer

Danskerne ønsker rent vand og mener, at vandselskabernes vigtigste opgave er at reducere sundhedsskadelige stoffer i vandet. Det er de også villige til at betale for.

Betalingsvilligheden varierer lidt efter respondenternes husstandsindkomst, men den hyppigst angivne betalingsvillighed er mellem 100 og 500 kr. for alle indkomstgrupper, bortset fra den allerlaveste.

53 pct. er villige til at betale over 100 kr. ekstra årligt for at reducere nitratniveauet og pesticider i drikkevandet.

Kun 12 pct. vil ikke betale for yderligere reduktioner af sundhedsskadelige stoffer.