Danskerne prioriterer reduceringen af sundhedsskadelige stoffer højest

Danskerne er ikke villige til at gå på kompromis med drikkevandets kvalitet for at opnå en økonomisk gevinst. 

Sådan prioriterer danskerne drikkevandselskabernes opgaver

Spørger man danskerne, så ønsker de, at vandselskaberne, som deres vigtigste opgave skal arbejde med reduktioner af sundhedsskadelige stoffer som f.eks. pesticider og nitrat.

Mere end halvdelen af husholdningerne rangerer denne opgaver som det vigtigste. Dette billede er stabilt over familietyper, mellem landsbyboere og byboere samt indkomstgrupper, med mindre variationer.

Herefter prioriterer danskerne reduktion af kalkindhold og miljø- og klimavenlighed højest med hhv. 16 pct og 15 pct. 

Færrest danskere mener, at vandselskaberne skal have fokus på prisreduktion og forbedring af smag højest.