Danskerne vil gerne bosætte sig i klimatilpassede områder

Nye, grønne rekreative områder skyder frem på land og i byområder og sikrer kapaciteten for afledning og håndtering af regnvand ved kraftig nedbør, en bedre biodiversitet. Det giver merværdi for beboerne i områderne - og det værdsættes.

Flertallet angiver, at klimaprojekter har effekt på flyttemønstre

For 37 pct. af befolkningen har nye, grønne klimatilpassede områder stor eller meget stor betydning for lysten til at flytte til netop det område.

Næsten halvdelen af respondenterne angiver, at de er enige eller meget enige i, at spørgsmålet om et område er klimasikret eller ej påvirker lysten til at fraflytte et område.

Majoriteten angiver, at de er lidt eller noget påvirket af spørgsmålet, om der er klimatilpasningsprojekter i et område, og kun hvv. 19% og 12% er meget lidt påvirket af spørgsmålet, om et område er klimatilpasset i deres søgen efter bolig.

Svarfordelingen er nogenlunde uændret på tværs af husstandsindkomster og boligtyper.