Massescreening af drikkevand giver forbrugerne tryghed

Visheden om, hvad vandet indeholder, skal sikre borgernes tryghed og tillid til drikkevandet. 

Screeninger skaber tryghed

Novafos’ kunder kan trygt drikke vandet fra hanerne. Det viser selskabets omfattende massescreeninger for miljøfremmede stoffer. Visheden om hvad vandet i hanerne indeholder, skal sikre borgernes tryghed og tillid til drikkevandet. Ud over drikkevandet, monitorerer Novafos også deres grundvandsboringer fire gange om året for udvalgte problemstoffer som f.eks. DMS. Ved at screene både drikkevandet og grundvandet opnår Novafos et bredt billede af den vandkvalitet, de leverer til kunderne.

Massescreening af drikkevand skaber tryghed

Sikkerhed og tryghed for borgerne
Med massescreeningerne kommer forsyningen på forkant med de usikkerheder, der kan opstå i forbindelse med fund af miljøfremmede stoffer i drikkevandet.

For borgerne betyder massescreeningen netop, at de kan vide sig sikre på, at forsyningen hele tiden overvåger kvaliteten af deres drikkevand. Ved hjælp af massescreeningen kan forsyningen handle hurtigt og målrettet på eventuelle uregelmæssigheder i drikkevandskvaliteten.

Massescreeningerne sikrer, at Novafos ligger inde med viden, så de med kort varsel kan informere borgerne om niveauer af stoffer i drikkevandet i deres lokalområde, hvis der eksempelvis er fundet stoffer over grænseværdier andre steder i landet.

Trygt at drikke vandet fra hanen
Indtil videre har massescreeningerne ikke resulteret i fund af stoffer i mængder over de fastsatte grænseværdier. Desuden har Novafos fundet stoffer, som Vandpanelet endnu ikke har afdækket de sundhedsmæssige risici af.

Fakta

  • Novafos leverer drikkevand til 300.000 kunder i ni kommuner i Nordsjælland.
  • Siden 2019 har Novafos foretaget massescreeninger af miljøfremmede stoffer i drikkevandet.
  • Novafos’ screeninger har testet for over 500 stoffer i drikkevandet.