Quiz

Prøv vores quiz og se, hvor mange rigtige svar, du får. Og så kan du jo bagefter udfordre dine venner og familie til en vaskeægte duel i vandviden!

Hvor mange pct vandmolekyler er der kommet til, siden vandet blev dannet på jorden?

Der er den samme mængde vandmolekyler, som der altid har været. Vandet har siden jordens dannelse passeret igennem alt levende, ændret form fra is, damp og til flydende og tilbage igen i en uendelighed. 

Hvor stor en del af den samlede vandregning går til afledning af spildevand?

Den største post på vandregningen går til håndtering af byernes spildevand, der skal indsamles i kloaksystemer og renses på centrale anlæg, så det ikke belaster vandmiljøet, når det ledes ud.

Hvor mange liter vand kræver det at producere et kilo oksekød?

Udover store mængder vand til forarbejdning af kødet på slagteriet, så bruges der vand til opdræt og dyrkning af foder. 

Hvor mange pct af jordens vand er ferskvand?

Grundvand opstår fra nedbør, hvilket også kendetegner vandløb, floder og søer. Havets saltvand er koncentration af mineraler, som er vasket ud med floder

Hvor meget af danskerne drikkevand kommer fra grundvandet?

Alt dansk drikkevand kommer fra grundvandet, hvor det filtreres for grus og sten samt luftes igennem, inden det sendes ud til danskernes vandhaner. Der er en lillebitte undtagelse på Christiansø, hvor de ca. 100 beboer får vand fra et overfladebassin. 

Hvad er separatkloakering?

De stadig hyppigere og kraftigere skybrud belaster kloaksystemerne, der ikke er dimensionerede til konsekvenserne af klimaforandringer. Separatkloakering er den samfundsøkonomiske bedste løsning til at imødegå oversvømmelser og overløb.

Hvor mange pct. af kroppen består af vand?

Der er dog forskel på alder, størrelse og køn. Mænd har generelt lidt mere vand i kroppen end kvinder

Vandsektoren har sat mål for, hvornår den skal være energi- og klimaneutral. Hvornår sker det?

Energioptimering, grundvandsbeskyttelse gennem skovrejsning og minimering af udledning af lattergas fra renseanlæg er tiltag, som skal medføre, at den danske vandsektor bliver klimaneutral i 2030.

Hvor mange dage kan et menneske overleve uden vand?

Et menneske mister i gennemsnit to liter væske i døgnet, efter to døgn bliver kroppen stadig svagere til at vedligeholde sine funktioner, hvorfor de går i stå og bevidstheden forsvinder.

Hvor mange pct. af spildevand i verden udledes urenset?

I Danmark bliver al spildevand fra byer og beboelser ledt til centrale eller decentrale renseanlæg, inden det ledes ud i miljøet. 

Del dine svar og hjælp os med at skabe mere opmærksomhed omkring vores drikke- og spildevand

Prøv vores quiz og find ud af, hvor skarp du egentlig er på Danmarks vand.

Prøv igen

Det siger borgerne

Vand er et livsvilkpr, og den politik, der føres inden for vandområdet, her store konsekvenser for den enkelte dansker. Vi har samlet et par af de historier fra danskere, der har oplevet vandproblematikken på tæt hold.

"Danskerne vil ikke gå på kompromis med vandkvaliteten"

Vandkvaliteten må ikke sættes over styr i jagten på lave vandpriser.
Læs mere her

"Danskerne prioriterer reduceringen af sundhedsskadelige stoffer højest"

Vandselskaberne skal sikre vand uden sundhedsskadelige stoffer.
Læs mere her

"Danskerne vil gerne betale mere for rent drikkevand"

56 pct. vil gerne betale mere end 100 kr. oveni for rent drikkevand.
Læs mere her

"Danskerne vil gerne betale mere for et rent vandmijø"

Vandmiljø og badevandskvaliteten ligger danskerne på sinde.
Læs mere her

"Danskerne vil gerne bosætte sig i klimatilpassede områder"

Tryghed betyder meget, når danskerne vælger, hvor de vil bo.
Læs mere her

Hvordan kan du hjælpe med at skabe en bedre og mere bæredygtig vandsektor?

Lokalpolitiker

Rent vand er centralt for vores samfunds eksistens, og derfor er der brug for dig til at sætte fokus på vandsektoren i kommunalt regi og lave meningsfulde reguleringer, der støtter op om en grøn vandsektor.

Læs mere her

Det siger borgerne

Undersøgelse viser, at danskerne gerne vil betale mere for rent drikkevand, rent badevand og sikre klimatilpasningsløsninger. Det underminerer forskellige regeringers påstande, at de med deres jagt på den laveste vandpris taler danskernes sag.

Læs mere her