Spildevand giver varme til 5.000 husstande

Ved at udnytte varmen spildevandet til at lave fjernvarme reducerer Kalundborg Forsyning sin årlige CO2-udledning med 16.000 tons.

På Kalundborg Renseanlæg udnytter de spildevandet til at lave fjernvarme

På Kalundborg Renseanlæg udnytter de spildevandet til at lave fjernvarme. Det rensede spildevand har en gennemsnitstemperatur på 24-25 grader, som udnyttes af en 10 mWh varmepumpe. Varmepumpen leverer varme direkte ind i fjernvarmenettet. Ud over at levere varme, køler varmepumpen samtidig det rensede spildevand ned, hvilket er en stor gevinst for havmiljøet.

Varmepumpen er effektiv, og 1MW tilført energi bliver til 4 MW energi, der supplerer til produktion af fjernvarme. Varmepumpen bidrager med ca. 30% til det årlige køb af fjernvarme.

Med denne løsning kan Kalundborg Forsyning reducere sin årlige CO2-udledning med 16.000 tons. Varmepumpen betyder endvidere, at forsyningen, målt på energienheder, er energipositiv. Under optimale forhold produceres ca. 3 gange mere energi end forsyningen samlet bruger.

Etableringen af varmepumpen, som er en af de større i Danmark, er et godt eksempel på de muligheder, der opstår, når man tillader sig at tænke på tværs af sektorer og koble dem på en ny måde.

Kort tilbagebetalingstid
”Vi har en meget kort tilbagebetalingstid på fire år på investeringen i varmepumpen, og vi kan allerede nu, 5 år efter etableringen, se, at vores business case har været endnu bedre end forudsat, blandt andet på grund af de meget lave elpriser,” siger direktør Hans-Martin Friis Møller i Kalundborg Forsyning.

I fremtiden er det for det første afgørende at elproduktionen bliver 100% grøn og dermed CO2 neutral, hvilket vil sikre at varmepumpen drives fuldt CO2 neutralt. Dertil undersøger Kalundborg Forsyning muligheden for at udnytte det nedkølede spildevand til at tilbyde fjernkøling til virksomheder i symbiosen.

Fakta

  • Varmepumpen blev etableret i 2016 og indviet af Dronning Margrethe i 2017.
  • Kalundborg Renseanlæg modtager årligt ca. 9 mio. m3 spildevand, blandt andet fra de store lokale virksomheder.
  • Varmepumpen er på 10MW og varmeproduktionen reducerer den samlede CO2 udledning fra Kalundborg Forsyning med 16.000 tons årligt.
  • Varmepumpen producerer årligt 65.000 MWh fjernvarme, som svarer til det samlede fjernvarmeforbrug om sommeren og opvarmningen af 5.500 husstande og virksomheder i vinterhalvåret.