Skovsø i Gellerup beskytter mod oversvømmelser

Som en del af skybrudssikring er der opstået en sø i Aarhus, der opsamler regnvand og skaber nyt liv til skovens dyre- og planteliv. 

Som en del af skybrudssikring er der opstået en sø i Aarhus

Nu kan borgerne i Gellerup få pulsen op i Gellerup Skov, hvor der er anlagt en sø, en skovsti og en mountainbikerute. Skovens shelter giver desuden mulighed for udflugter med overnatning.

Skovens udvikling er ikke kun positivt for beboerne, men giver derudover liv til skovens dyr og planter. Det fortæller Gorm Halskov, som er driftsansvarlig for skove i Teknik og Miljø. Han forventer som allerede i år at kunne se nytilkommen liv i skoven:
”Jeg er sikker på, vi allerede i år kan se fisk, fiskehejre, ænder, og et rigt insektliv omkring søen,” siger Gorm Halskov, driftsansvarlig for skove i Teknik og Miljø.

Samarbejde skaber merværdi
Søen er anlagt i tæt samarbejde mellem Aarhus Vand, Aarhus Kommune og omkringliggende boligforeninger. Samarbejdet giver merværdi, da samarbejdspartnerne har haft mulighed for at investere i de rekreative områder omkring skovsøen.

”Vores samarbejdspartnere bidrager med de midler, de har mulighed for, så projektet ikke bliver for dyrt for nogen. Derved går tingene op i en højere enhed og skaber en synergi, som giver større samfundsværdi,” siger næstformand i Aarhus Vand og medlem af Aarhus byråd Lone Norlander.

Skovsø forhindrer oversvømmelser
Søen skal sikre Aarhus’ boliger mod oversvømmelser fra en 10-årshændelse. Skovsøen opsamler regnvand fra kloakseparering i det nærliggende Åbyhøj, og derudover er skovsøen en del af skybrudssikringen af Gellerup-området. Vandets vej gennem Gellerup Skov forsinker vandmassers ankomst til Aarhus Å i tilfælde af ekstrem regn. Af denne grund veksler vandstanden i søen alt efter hvor store regnmængder, der er faldet.

Fakta

  • Skovsøen er 8.000 m2, som er på størrelse med en fodboldbane.
  • Søen kan forsinke 7.700 m3 vand svarende til en 10-årshændelse.
  • Dybden i søen svinger mellem 1,3 og 2,8 meter afhængigt af regnmængderne.