Kunstgræsbane i Glostrup er et værn mod oversvømmelser

Ny kunstgræsbane for områdets skoler og sportsklubber skaber attraktivt lokalområde og er afgørende i kampen mod oversvømmelser.

Ny kunstgræsbane
Den lokale sportsklub i Glostrup har fået endnu en kunstgræsbane, så flere børn og unge har mulighed for at spille fodbold året rundt. Men den nye kunstgræsbane fungerer ikke kun som fodboldbane for områdets skoler og sportsklubber, den er nemlig afgørende i kampen mod oversvømmede kældre ved skybrud.

Samarbejde med synergi
Banen er anlagt i et samarbejde mellem Glostrup Forsyning og Glostrup Kommune, da forsyningen identificerede et behov for yderligere klimasikring og hørte, at fodboldklubben havde et ønske om en ny kunstgræsbane.

”Når vi i forsyningen foretager en stor investering på over 10 mio. kr., har det stor betydning for os, at investeringen ud over at være en klimaindsats, ligeledes kommer lokalområdet til gode,” siger
Leif Meyer Olsen, bestyrelsesformand i Glostrup Forsyning og medlem af Glostrup Kommunalbestyrelse.

Omkostningseffektiv regnvandssikring
Med en m3-pris på 500 kr. er kunstgræsbanen en væsentlig billigere måde at lave klimatilpasning end andre med løsninger, som koster op mod 15.000 pr. m3 regnvand.

”For forsyningen har samarbejdet om baneanlægget været ideelt. Vi som forsyning har på en omkostningseffektiv måde realiseret klimatilpasning, som samtidig har muliggjort en kunstgræsbane i den lokale klub,” siger Bo Nørbjerg, adm. direktør i Glostrup Forsyning.

For at arealet fungerer som værn mod oversvømmelser, er kunstgræsbanen sænket en meter i forhold til de omkringliggende fodboldbaner. Vandet opbevares på banen, så længe det er nødvendigt, og forhindrer derved oversvømmelser. Når kunstgræsbanen er oversvømmet, tømmes den for vand, allerede inden der er gået 48 timer, hvorefter banen igen kan benyttes.

Regnvandssikring med omtanke for miljøet
Banens infill, som normalt består af gummigranulat, er erstattet med sand for at skåne miljøet, idet sand, der udvaskes fra banen, er mere miljøvenligt end gummigranulat.

Fakta

  • Kunstgræsbanen i Glostrup blev taget i brug i vinteren 2019/2020.
  • Anlægget kan forsinke op mod 18.000 m3 vand.
  • Det forventes, at kunstgræsbanen oversvømmes hvert 10. år.
  • Glostrup Forsyning har betalt 10,5 mio. kr., mens Glostrup Kommune har bidraget med 9,5 mio. kr. til anlægget.