Klimapositiv spildevandsrensning i 2025

BIOFOS har sat en ambitiøs målsætning om at være klimapositive allerede i 2025. Denne målsætning vil spildevandsselskabet opnå ved at optimere driften af sine tre anlæg. 

BIOFOS går forrest i den grønne omstilling
BIOFOS har sat en ambitiøs målsætning om at være klimapositive allerede i 2025. Denne målsætning vil spildevandsselskabet opnå ved at optimere driften af sine tre anlæg; Lynetten, Avedøre og Damhusåen.

BIOFOS går forrest i den grønne omstilling

”Som et offentligt ejet selskab anser vi i BIOFOS det som en vigtig opgave at bidrage til den nationale målsætning om 70% reduktion af drivhusgasser i 2030. Derfor er vi stolte af at arbejde mod en målsætning om klimapositivitet allerede i 2025,” siger Henrik Rasmussen, borgmester i Vallensbæk Kommune og næstformand i BIOFOS.

Reduktion af klimagasser og CO2
BIOFOS følger to principper for at nå målet om et klimapositivt aftryk i 2025. For det første forsøger BIOFOS i størst mulig grad at nedbringe mængden af klimagasser, der udledes som konsekvens af driften.

Dette gør BIOFOS blandt andet ved at samarbejde med forskere og virksomheder om at finde nye metoder til at nedbringe udledningen af lattergas.

Derudover nedbringer spildevandsselskabet deres øvrige CO2-udledninger ved målrettet at kigge i alle områder af virksomheden, hvor klimapåvirkningen kan begrænses. BIOFOS begrænser deres CO2-udledning ved eksempelvis at nedbringe varmeforbruget og anskaffe klimavenlige køretøjer.

Bæredygtig energiproduktion
Den anden måde BIOFOS arbejder mod et klimapositivt aftryk er ved at producere bæredygtig energi.
Det gøres på to måder. BIOFOS udvinder klimavenligt biogas af det slam, der opstår, når spildevandet renses, hvilket kan erstatte brugen af det fossile naturgas. Når biogassen er udvundet, brændes slammet på selskabets forbrændingsanlæg, og indgår herefter i fjernvarmeforsyningen til hovedstadsområdets beboere.

”Indtil nu har vi nedbragt vores klimapåvirkning med omkring 70%, og forventer, at ambitionen om klimapositivitet i 2025 er inden for rækkevidde. De sidste 30% skal især findes ved at effektivisere den bæredygtige energiproduktion,” siger Dan Fredskov, Plan- og projektchef i BIOFOS.

Fakta
BIOFOS arbejder mod at være klimapositive i 2025 – i 2021 er ca. 70% af målet nået.
Klimapositiv virksomhed betyder, at BIOFOS fortrænger mere CO2, end de udleder.
BIOFOS’ tre anlæg Lynetten, Avedøre og Damhusåen renser spildevandet fra 1,2 mio. borgere i hovedstadsområdet.
BIOFOS producerer grøn fjernvarme, der leveres til det storkøbenhavnske fjernvarmenet.