Hvad koster vandet?

”Hvad koster vandet?”

Det burde måske være et enkelt spørgsmål at svare på. Men som så meget andet i livet, så er det ikke helt så simpelt.

For hvad spørger man til?

Er det prisen drikkevandet i hanen? Er det prisen på spildevandet? Eller er det både og?  

Og ved du, hvor dit drikkevand kommer fra? Eller hvem der leverer dine spildevandsydelser? Og ikke mindst: Ved du hvad dit vand koster?

Det kan du blive klogere på i det følgende. 

Hvad koster vandet?

Danskernes vandpris afspejler den reelle kostpris

I Danmark er vores vandselskaberne drevet og ejet af fællesskabet – af kommunerne eller forbrugerne. Vand betales ved fuld omkostningsdækning, hvilket betyder, at forbrugerne betaler kostprisen for deres vandservices, selskaberne drives efter hvile i sig selv princippet, og eventuelle overskud i selskaberne skal forblive i selskaberne til gavn for samfundet og kunderne.  

I fællesskab præsterer vi at drive en forsyningssektor, der er absolut førende, når det kommer til klimainvesteringer og forsyningssikkerhed.

Danskernes vandpris kan brydes op i tre klumper:  

 • Forbrug af rent vand
 • Betaling for afledning og rensning af dit spildevand (vandafledning)
 • Øvrige omkostninger

 

Rent vand

Rent vand er alt det vand:

 • du bruger fra vandhaner
 • vaskemaskiner
 • havevanding
 • toilet
 • bad mm.

 

Vandafledning

Vandafledning er alt det vand, du har brugt, og som du betaler et af de 100 spildevandsselskaber, der er i Danmark for at aflede og behandle på renseanlægget.

Beregningen af vandafledning følger dit forbrug af rent vand.

 

Øvrige omkostninger

Øvrige omkostninger dækker over:

 • statsafgifter,
 • bidrag til grundvandsbeskyttelse
 • eventuelt et fast årligt bidrag på drikkevandet per boligenhed
 • eventuelt et fast årligt bidrag per spildevandsstik.

 

Over 2000 vandværker og 100 spildevandsselskaber

Den danske drikkevandsforsyning og spildevands- og afløbsservices er komplekst opbygget . Der er mellem 2.300 og 2.400 vandselskaber, der leverer rent drikkevand til borgerne og ca. 100 spildevandsselskaber, der renser spildevandet, inden det ledes videre til recipienten.

Hver husstand tilhører et forsyningsområde, som forsynes af et selskab, der principielt opkræver hver deres pris for den service, de yder, hvad enten det er drikkevand eller spildevand.

 

Vandpriserne svinger fra selskab til selskab

Vandpriserne svinger fra selskab til selskab.

Forskelle i prisen skyldes lokale, strukturelle og politiske forskelle.

Det giver et stort spænd mellem de laveste og de højeste udgifter, som vandselskaberne har.

Det kan det være forholdsvist billigere at forsyne vandforbrugende virksomheder end små kunder. Så har et selskab mange vandforbrugende virksomheder, vil det påvirke prisen.

Også geologiske forhold kan gøre det dyrere at hente vand op af jorden nogle steder i forhold til andre.

Er grundvandet forurenet betyder det, at der skal investeres i nye kildepladser til vandindvinding. Igen en faktor, der påvirker prisen.

Det er også forskelligt, hvor meget selskaberne investerer i for eksempel kloakering og klimaløsninger, og hvor mange kunder, der deles om betalingen for investeringen.

I et tyndt befolket forsyningsområde med mange sommerhuse kan forbrugerne komme til at betale mere for vandet, fordi der ganske enkelt er færre kunder med et samlet mindre vandforbrug til at afdrage på den fælles investering.

 

Hvad koster dit vand?

Hvem der leverer dine vandservices, og hvad du betaler for dem, kan du se på danmarkskortet nedenfor, hvor vi viser takster og vandpriser for de lidt større vandselskaber, som enten sælger mere end 200.000 m3 vand per år eller er ejet af en kommune.

Data:
DANVA har indsamlet priser for 2015 - 2021 fra de selskaber, der allerede har offentliggjort dem på deres hjemmeside