Blødgjort postevand hjælper forbrugerne og skåner miljøet

Blødgjort vand er godt for miljøet. Det mindsker forbrug af vaske- og afkalkningsmidler og forbedrer levetiden og energiforbruget for husholdningsmaskiner.

HOFOR fjerner generende kalk fra vandet
Nu er det snart slut med generende kalkaflejringer i kaffemaskinen hos borgerne i hovedstadsområdet. HOFOR er nemlig i gang med at etablere anlæg, som fjerner kalk fra det vand, der når ud til deres forbrugere. Det sparer forbrugerne for både den tid, de bruger på afkalkning, og penge til vaske-, rengørings og afkalkningsmidler.

”I relation til fjernelse af kalk fra vandet, har den bredere samfundsværdi, som vi skaber, været afgørende for vores beslutning om at gennemføre projektet,”, siger Lars Therkildsen, adm. direktør i HOFOR.

De positive resultater af blødgøringsprojektet ses allerede nu i Brøndby, hvor Brøndbyvester Vandværk siden 2017 har leveret blødgjort vand.

”HOFOR moderniserer frem mod 2029 alle vandværker, som samtidig får installeret blødgøringsanlæg. Samlet har projektet en værdi på godt 4 mia. kr. Vi foretager nybygningen forskudt på et vandværk af gangen af hensyn til forsyningssikkerheden for de cirka 1 million kunder,” siger Susanne Lykke Jakobsen, programleder, Vandværksmodernisering og Blødere vand.

Miljømæssige gevinster
Reduceret kalkindhold i vandet er efterspurgt hos borgerne, som i dagligdagen er generede af de kalkaflejringer, der sætter sig i hjemmet. Det ses især ved at en del forbrugere i de senere år har installeret private blødgøringsanlæg - en dyr løsning, som samtidig ikke er underlagt samme sikkerhedskrav som vandværkerne.

For HOFOR var det desuden afgørende, at det mindskede kalkindhold bidrager til den bæredygtige udvikling ved at reducere mængden af vaske-, rengørings- og afkalkningsmiddel samt mindske energiforbruget for husholdningsmaskiner.

Økonomisk gevinst
Blødgøringsprojektet er desuden økonomisk rentabel for borgerne. Beregninger viser nemlig, at en husstand på fire årligt kan spare 500 kr. efter merprisen for det blødere vand er betalt, såfremt forbruget af vaske- og rengøringsmidler reduceres i takt med blødgøringen.

”De tilbagemeldinger, vi får, peger samlet set i én retning, nemlig stor pil opad hos både de private borgere og fra virksomheder i kommunen. Og så er vi naturligvis også glade for, at vores erfaringer nu kan bruges i arbejdet med at levere blødere vand til resten af HOFORs kunder,” siger Kent Max Magelund, borgmester i Brøndby Kommune og næstformand i HOFOR.

Kalken genanvendes
Reduktionen af kalkindholdet vil resultere i produktion af kalkpellets fra blødgøringsprocessen. Disse kalkpellets kan genanvendes og f.eks. indgå i produktion af genbrugsbeton, genbrugsglas eller som jordforbedring.

Fakta

  • HOFORs vandværksmodernisering og blødgøringsprogram sikrer lavere kalkindhold i vandet til ca. 1 mio. kunder i hovedstadsområdet.
  • Det blødere vand indføres gradvist frem mod 2029. I 2026 forventes 75% af vandet at være blødgjort.
  • Blødgøringen reducerer vandet fra 20-30 til 10-12 hårdhedsgrader.
  • HOFOR forventer årligt at producere 15.000 tons kalkpellets.
  • Find mere information om projektet på HOFORs hjemmeside.